Atlas umieralności ludności Polski
w latach 1999-2001 i 2008-2010

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład - Centrum Monitorowania
i Analiz Stanu Zdrowia Ludności

Warszawa 2012
Cytowanie  
    Zachęcamy użytkowników do korzystania z prezentowanych materiałów w
opracowaniach własnych i jednocześnie prosimy o ich cytowanie w formie:

Wojtyniak B, Rabczenko D, Pokarowski P, Poznańska A, Stokwiszewski J;
Atlas umieralności ludności Polski w latach 1999-2001 i 2008-2010 -
wydanie internetowe; www.atlas.pzh.gov.pl