Atlas umieralności ludności Polski
w latach 1999-2001 i 2008-2010

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład - Centrum Monitorowania
i Analiz Stanu Zdrowia Ludności

Warszawa 2012
Zespół  
Bogdan Wojtyniak (NIZP - PZH)
Daniel Rabczenko (NIZP - PZH)
Piotr Pokarowski (MIM UW)
Anna Poznańska (NIZP - PZH)
Jakub Stokwiszewski (NIZP - PZH)