Atlas umieralności ludności Polski
w latach 1999-2001 i 2008-2010

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład - Centrum Monitorowania
i Analiz Stanu Zdrowia Ludności

Warszawa 2012
Finansowanie   
    Projekt był finansowany z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego nr N N404 186239