Lista tabel


Mężczyźni i kobiety razem, okres 2009-2011


Wszystkie przyczyny zgonu (A00 - Y99)
Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00 - B99)
Nowotwory ogółem (C00 - C97)
Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła (C00 - C14)
Nowotwór żołądka (C16)
Nowotwory złosliwe jelita, grubego, odbytnicy i odbytu (C18 - C21)
Nowotwory tchawicy, oskrzeli i płuc (C33 - C34)
Nowotwór sutka (C50)
Nowotwór szyjki macicy (C53)
Nowotwór gruczołu krokowego (C61)
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego (C67)
Białaczki (C91-C95)
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00 - E99)
Cukrzyca (E10 - E14)
Choroby układu nerwowego (G00-G99)
Choroby układu krążenia (I00 - I99)
Choroby nadciśnieniowe (I10 - I15)
Choroba niedokrwienna serca (I20 - I25)
Zawał serca (I21 - I22)
Inne choroby serca (I30 - I52)
Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego (I26 - I51)
Zatrzymanie krążenia (I46)
Niewydolność serca (I50)
Choroby naczyń mózgowych (I60 - I69)
Udar mózgu (I61-I64)
Miażdżyca (I70)
Choroby układu oddechowego (J00 - J99)
Zapalenie płuc (J12 - J18)
Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40 - J47)
Choroby układu trawiennego (K00 - K93)
Przewlekłe choroby wątroby (K70, K73, K74)
Choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)
Choroby układu moczowo-płciowego (N00 - N99)
Niewydolność nerek (N17 - N19)
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00 - R99)
Nie w pełni zdiagnozowane stany chorobowe i nieznane przyczyny zgonu (R95 - R99)
Zewnętrzne przyczyny zachowania i zgonu (V01 - Y98)
Wypadki komunikacyjne (V01 - V99)
Upadki (W00 - W19)
Zamierzone samouszkodzenie (X60 - X84)
Choroby alkoholozależne (X2, K70, K73)
Choroby powiązane z paleniem tytoniu


(Page generated on Mon Apr 14 14:15:17 2014 by hwriter 1.3)