PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
- NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
Zakład-Centrum Monitorowania
i Analiz Stanu Zdrowia Ludności


Lista map

Nowotwór złośliwy szyjki macicy (C53)
1999-2001


Kobiety ogółem

Iloraz współczynnika rzeczywistego w powiecie
i współczynnika ogólnopolskiego

K/png/C53C53_RR.png
Standaryzowany wskaźnik zgonu (SMR)

K/png/C53C53_SMR.png
Wygładzony standaryzowany wskaźnik zgonu

K/png/C53C53_BYM.png


Kobiety 0-64

Iloraz współczynnika rzeczywistego w powiecie
i współczynnika ogólnopolskiego

K064/png/C53C53_RR.png
Standaryzowany wskaźnik zgonu (SMR)

K064/png/C53C53_SMR.png
Wygładzony standaryzowany wskaźnik zgonu

K064/png/C53C53_BYM.png


Kobiety 65+

Iloraz współczynnika rzeczywistego w powiecie
i współczynnika ogólnopolskiego

K65/png/C53C53_RR.png
Standaryzowany wskaźnik zgonu (SMR)

K65/png/C53C53_SMR.png
Wygładzony standaryzowany wskaźnik zgonu

K65/png/C53C53_BYM.png

Lista map