PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
- NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
Zakład-Centrum Monitorowania
i Analiz Stanu Zdrowia Ludności


Lista map

Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego (C61)
2008-2010


Mężczyźni ogółem

Iloraz współczynnika rzeczywistego w powiecie
i współczynnika ogólnopolskiego / 100 000

M/png/C61C61_RR.png
Standaryzowany wskaźnik zgonu (SMR)

M/png/C61C61_SMR.png
Wygładzony standaryzowany wskaźnik zgonu

M/png/C61C61_BYM.png


Mężczyźni 0-64

Iloraz współczynnika rzeczywistego w powiecie
i współczynnika ogólnopolskiego / 100 000

M064/png/C61C61_RR.png
Standaryzowany wskaźnik zgonu (SMR)

M064/png/C61C61_SMR.png
Wygładzony standaryzowany wskaźnik zgonu

M064/png/C61C61_BYM.png


Mężczyźni 65+

Iloraz współczynnika rzeczywistego w powiecie
i współczynnika ogólnopolskiego

M65/png/C61C61_RR.png
Standaryzowany wskaźnik zgonu (SMR)

M65/png/C61C61_SMR.png
Wygładzony standaryzowany wskaźnik zgonu

M65/png/C61C61_BYM.png

Lista map