PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
- NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
Zakład-Centrum Monitorowania
i Analiz Stanu Zdrowia Ludności


Lista map

Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00 - B99)
2008-2010


Mężczyźni ogółem

Iloraz współczynnika rzeczywistego w powiecie
i współczynnika ogólnopolskiego

M/png/A00B99_RR.png
Standaryzowany wskaźnik zgonu (SMR)

M/png/A00B99_SMR.png
Wygładzony standaryzowany wskaźnik zgonu

M/png/A00B99_BYM.png


Kobiety ogółem

Iloraz współczynnika rzeczywistego w powiecie
i współczynnika ogólnopolskiego

K/png/A00B99_RR.png
Standaryzowany wskaźnik zgonu (SMR)

K/png/A00B99_SMR.png
Wygładzony standaryzowany wskaźnik zgonu

K/png/A00B99_BYM.png


Mężczyźni 0-64

Iloraz współczynnika rzeczywistego w powiecie
i współczynnika ogólnopolskiego

M064/png/A00B99_RR.png
Standaryzowany wskaźnik zgonu (SMR)

M064/png/A00B99_SMR.png
Wygładzony standaryzowany wskaźnik zgonu

M064/png/A00B99_BYM.png


Kobiety 0-64

Iloraz współczynnika rzeczywistego w powiecie
i współczynnika ogólnopolskiego

K064/png/A00B99_RR.png
Standaryzowany wskaźnik zgonu (SMR)

K064/png/A00B99_SMR.png
Wygładzony standaryzowany wskaźnik zgonu

K064/png/A00B99_BYM.png


Mężczyźni 65+

Iloraz współczynnika rzeczywistego w powiecie
i współczynnika ogólnopolskiego

M65/png/A00B99_RR.png
Standaryzowany wskaźnik zgonu (SMR)

M65/png/A00B99_SMR.png
Wygładzony standaryzowany wskaźnik zgonu

M65/png/A00B99_BYM.png


Kobiety 65+

Iloraz współczynnika rzeczywistego w powiecie
i współczynnika ogólnopolskiego

K65/png/A00B99_RR.png
Standaryzowany wskaźnik zgonu (SMR)

K65/png/A00B99_SMR.png
Wygładzony standaryzowany wskaźnik zgonu

K65/png/A00B99_BYM.png

Lista map