Atlas umieralności ludności Polski
w latach 1999-2001 i 2008-2010

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład - Centrum Monitorowania
i Analiz Stanu Zdrowia Ludności

Warszawa 2012
    Materiały prezentowane na stronie są poszerzoną wersją publikacji "Atlas
umieralności ludności Polski 2008-2010", które ukazało się w grudniu 2012
roku nakładem Narodowego Instytutu Zdrowia Publiczengo - Państwowego
Zakładu Higieny.
    W sekcji "O projekcie" znaleźć można informacje ogólne oraz dotyczące
finansowania, stosowanych metod statystycznych, a także wykonawców.
    Użytkowników zachęcamy do korzystania z prezentowanych materiałów
we własnych prezentacjach, wykładach i wydawnictwach, prosimy jednak
zawsze pamiętać o podaniu źródła w sugerowanej treści.
   Sekcja "Mapy" zawiera wszystkie mapy, które umieszczono w wersji
książkowej uzupełnione o sytuację z lat 1999-2001.
   Sekcja "Zestawienia tabelaryczne" zawiera wszystkie dane liczbowe użyte
do przygotowania map, których tylko część (ze względu na ich objętość)
została zaprezentowana w drugim tomie wersji książkowej.